اصول و سیاست‌ها

مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، حقوق و تکالیف قانونی مردم در زمینه نشر محتوای دیجیتال اعم از اطلاع رسانی، ارتباطات، تولید و عرضه دانش، آموزش و سرگرمی را مطابق ضوابط قانونی محترم می­شمارد. همچنین برای دستیابی به اهداف سازمانی، سیاست‌های ایجابی و نظارتی خود را به شرح زیر پیگیری می کند.

- سیاست‌های ایجابی

بند یکم: ارتقاء سطح دانش و فرهنگ دیجیتالی کشور و حمایت از تولید محتوای دیجیتالی مناسب با فرهنگ ایران اسلامی در بدو تولید، توسط پدید آورندگان محتوای دیجیتال از اهداف راهبردی مرکز رسانه‌های دیجیتال است.

بند دوم: واحد رسانه های همراه و هوشمند موظف است در چارچوب قانون از حریم آزادی نشر دیجیتال حمایت کند.

بند سوم: حق نشر دیجیتال به منظور افزایش آگاهی‌های دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، هنری تاریخی، اجتماعی و نظایر آن از حقوق دارندگان مجوزهای قانونی است و این حق بدون مجوز قانونی قابل سلب نیست.

- ضوابط نظارت

بند یکم: ارتقاء سطح دانش و فرهنگ دیجیتالی کشور و حمایت از تولید محتوای دیجیتالی مناسب با فرهنگ ایران اسلامی در بدو تولید، توسط پدید آورندگان محتوای دیجیتال برای نشر در بستر سامانه های همراه و هوشمند از اهداف راهبردی مرکز رسانه های دیجیتال می باشد.

بند دوم: گروه سامانه های همراه و هوشمند مرکز موظف است در چارچوب قانون از حریم آزادی نشر محتوا در بستر سامانه های همراه و هوشمند حمایت کند.

بند سوم: حق نشر محتوا در بستر سامانه های همراه و هوشمند به منظور افزایش آگاهی های دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، هنری تاریخی، اجتماعی و نظایر آن از حقوق افراد ملت است و این حق بدون مجوّز قانونی قابل سلب نیست.

بند چهارم: گروه سامانه های همراه و هوشمند مرکز ، طبق قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای همراه و هوشمند و بر حسب مواد 13 و 14 آیین نامه سامان­دهی و توسعه رسانه­ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال، از تولید و نشر آثار دیجیتال برای نشر در سامانه های همراه و هوشمند حمایت می کند.

بند پنجم: گروه سامانه های همراه و هوشمند مرکز، در راستای نظارت بر تولید محتوا با هدف در دسترس نبودن فضاهای آسیب زا و جلوگیری از نشر محتوای نامناسب در سامانه های همراه و هوشمند، حدود و ضوابط تولید و انتشار محتوا را معین می کند تا از فضای سالم و سازنده نشر  محتوا در سامانه های همراه و هوشمند کشور حمایت و حراست نماید.

انتشار محتوای دیجیتال در بستر سامانه های همراه و هوشمند که به شرح زیر مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد، ممنوع است:

1. انتشار محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی و اهانت به اسلام و مقدسات آن.

2. تخریب هویّت ملّی و تمسخر باورها، آیین ها و زبان های قومی و اقلیت های دینی.

3. ترویج مادی گرایی فلسفی و اخلاقی، اندیشه ها و جریان های فکری مخالف با جهان بینی اسلامی.

4: ترویج ناهنجاری های اجتماعی، منبهات فرهنگی و خرده فرهنگ های مغایر با ارزش های جامعه.

5. تبلیغ و ترویج فرقه های انحرافی، عرفان های کاذب و سبک های زندگی مخالف با شریعت اسلامی.

6. اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار هرگونه محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی.

7: تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران و ضدیّت با استقلال کشور.

8. تبلیغ نظام های استکباری، استبدادی و سلطنتی و گروه های محارب و غیر قانونی.

9. اخلال و تشکیک در وحدت ملی و انسجام اسلامی.

10. توهین، تخریب، افتراء یا هجو نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت آنها شرعا و قانونا لازم است.

11. تحریک، تطمیع، تهدید و یا ارائه روش های ارتکاب اعمال غیر قانونی.

12. تسهیل و ترویج روش های ارتکاب جرایم رایانه ای.

13. تحریک، تسهیل، دسیسه و یا تعاون بر انجام حرام های شرعی.

14. نشر محتوای مخل اقتصاد کشور و فعالیتهای تجاری و مالی غیر قانونی.

15. نشر اکاذیب، محتوای خلاف واقع و تحریف حقایق مسلّم دینی و علمی و وقایع مهم تاریخی.

16. انتشار محتوایی که موجب ضرر به سلامت جامعه، خانواده و شخصیّت کودک و نوجوان باشد.

 بند ششم: با توجه به لزوم رعایت قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان محتوا، الزامی است.

1. هرگونه تغییر یا تحریف در اثر‌های مورد حمایت قانون‌های ذکر شده و نشر آن بدون اجازه مالک حقوق مادی و معنوی محتوا یا نرم‌افزار ممنوع است.

2. اشخاصی که قصد دارند اثر دیجیتالی جدیدی را تولید نمایند و یا از طریق رسانه‌های برخط انتشار دهند و در اثر جدید، از تمام یا قسمتی از محتوایی که مورد حمایت قانون‌های ذکر شده می‌شود استفاده نمایند، باید اجازه استفاده از محتوای مورد نظر را از مالک مادی محتوای مورد استفاده را کسب نمایند.

 ** برای آگاهی بیشتر از مقررات تولید محتوای دیجیتال به کتاب "نشر دیجیتال؛ تعاریف و ضوابط" مراجعه فرمایید. این کتاب از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.